7 augustus

Een boom in de gemeente Lochem die voor u speciaal is, door een bijzondere gebeurtenis of een herinnering. Een boom van rust of schoonheid. Zo’n ‘gewone’ boom kan voor u een buiten-gewone boom zijn. Deze bomen én hun verhalen willen we vanaf september samen met u vastleggen. Maakt en bewaart u alvast uw foto en verhaal?

Vooraankondiging…

Wilt u - als inwoner van de gemeente Lochem - een verhaal over een boom in onze gemeente met ons delen? Maak deze zomer dan alvast een foto van uw BuitenGewone boom. Bewaar de foto nog even op uw toestel, telefoon of pc.

In september verder

In september vertellen we graag hoe we de bomen en de verhalen met u voor de toekomst bewaren. Houd daarvoor het Gemeentenieuws en social media in de gaten…

Alvast een tipje van de sluier... met mogelijke vragen

Ik ben niet goed in foto’s maken. Ik heb wel een verhaal!

Het gaat straks inderdaad om uw verhaal of gevoel bij de boom. De fotokwaliteit is minder belangrijk. Of u nu een smartphone, camera of bijvoorbeeld een tablet gebruikt: staat de boom bij uw verhaal herkenbaar op de foto? Dan is het prima. Wij zorgen – in een later stadium – voor een professionele foto...

Mag ik wachten met fotograferen?

Dat mag zeker. We kunnen ons alleen voorstellen dat u graag een foto maakt nu de bomen groen zijn. Daarom doen we nu al een vooraankondiging.

Waarom moet ik de foto bewaren?

De actie BuitenGewone boom start vanaf medio september en is in voorbereiding. We vertellen dan waar u uw bericht en foto naar toestuurt. Met deze vooraankondiging willen we u de gelegenheid geven tijdig een foto te maken. Ook willen we zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Lochem tijdig bereiken in deze vakantieperiode.

Bekijk hier de flyer BuitenGewone boom (pdf, 1.706 KB) 

BuitenGewone boom maakt deel uit van Lochem Buitengewoon Groen, een groeninitiatief van de gemeente Lochem en Circulus-Berkel BuitenRuimte in nauwe samenwerking met inwoners.

Deel dit artikel