Op 17 oktober 2019 vindt in het gemeentehuis van 16.00 tot 17.00 uur de openbare vergadering plaats van de Adviesraad Sociaal Domein.

Wat bespreekt de adviesraad?

  • Voorbereiding gesprek met directeur van ‘t Baken
  • Hoe om te gaan met de privacy gegevens van de Adviesraad
  • Deskundigheidsbevordering leden Adviesraad

Wie is de adviesraad?

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders op het gebied van het sociale domein; met name werk en inkomen, jeugdhulp, preventie en zorg in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Heeft u vragen bel dan met Majella Schreurs, (0573) 28 93 49. Meer informatie is ook te vinden op www.adviesraadlochem.nl.

Deel dit artikel