U kunt nog tot en met 31 mei uw mening geven over de ontwerp-RES 1.0. Samen met de partners in de regio werkt onze gemeente stap voor stap aan de Regionale Energie Strategie. Hierin staat hoeveel schone energie we in de regio willen opwekken.

De hele ontwerp-RES 1.0 is te lezen op www.lochem.nl/windenzon. U kunt uw reactie tot en met 31 mei insturen via windenzon@lochem.nl. Of stuur een brief naar Gemeente Lochem, afdeling Ruimte, team Milieu, postbus 17, 7240 AA Lochem. Filmpjes en meer uitleg over de RES vindt op onze webpagina www.lochem.nl/res en op www.cleantechregio.nl/res.

Deel dit artikel