Ondernemers op bedrijventerrein Aalsvoort in Lochem, willen samenwerken om het bedrijventerrein te verbeteren. Dat betekent dat de ondernemers zich organiseren, om samen te werken aan een duurzame toekomst van het bedrijventerrein. Een initiatiefgroep van ondernemers en wethouder Economie Eric-Jan de Haan, tekenden een intentieovereenkomst. In april worden de wensen van alle ondernemers in kaart gebracht.

Initiatiefgroep

In de initiatiefgroep zitten 6 ondernemers en een bewoner van Aalsvoort. Een aantal ondernemers is actief binnen de Industriële Kring Lochem (IKL). De groep wil gezamenlijk aan de slag als proef omdat dit kan zorgen voor een sterker vestigingsklimaat, een betere concurrentiepositie en een effectievere belangenbehartiging van het bedrijventerrein. De initiatiefgroep gaat alle ondernemers betrekken.

Lochemse Zaken Panel brengt wensen in kaart

In april krijgen alle ondernemers op Aalsvoort de uitnodiging om een korte peiling in te vullen. Dit verloopt via het Lochemse Zaken Panel, het digitale ondernemerspanel van de gemeente Lochem. Stichting Clok begeleidt de ondernemers. De stichting heeft veel ervaring met het betrekken van ondernemers bij parkmanagement.

Samen kom je verder

Dat is de kracht van deze proef. Dat geldt voor de ondernemers, die prettig willen ondernemen op een terrein dat schoon, en (verkeers)veilig is. En waar je de omslag naar duurzame energie samen sneller maakt dan individueel. Een georganiseerd bedrijventerrein heeft ook voordelen voor de gemeente. Die heeft straks een georganiseerde gesprekspartner om samen te werken aan toekomstbestendig ondernemen. En het draagt bij aan de kwaliteit van het bedrijventerrein. Ook de Cleantech Regio en de provincie zien voordelen. Zij dragen bij in de vorm van subsidie.

Looptijd van de proef

De peiling maakt inzichtelijk op welke thema’s bij meerdere ondernemers interesse is om samen te werken. Dan volgt overleg hoe die thema’s opgepakt kunnen worden. Stichting Clok begeleidt dit. Er is financiering voor ondersteuning bij het gezamenlijk opzetten van projecten in 2021 en 2022.

De hoop is dat de proef slaagt, en dat bedrijven langs het Twentekanaal hiermee vervolgens ook aan de slag kunnen.

Deel dit artikel