De oorlog in Oekraïne is nog altijd bezig en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Hier kunnen we spreken van een grote ramp. Er wordt op dit moment hard gewerkt om goede opvang voor de vluchtelingen te regelen.

De coalitieonderhandelingen voor een nieuw college gaan ondertussen goed door en GemeenteBelangen, VVD en Meedenken met Lochem lijken het wel eens te gaan worden. De Adviesraad zal zeker kennismaken met het nieuwe college.

We zijn druk op zoek naar een nieuwe secretaris. We willen eigenlijk een onafhankelijke secretaris, die onder de leiding van de Adviesraad valt, en een onafhankelijke ondersteuner, als verbindingspersoon tussen de gemeente en de Adviesraad. De huidige secretaris heeft een andere functie gekregen binnen de gemeente en ondersteunt nu de vluchtelingen uit Oekraïne.

Omgekeerde verordening

De Adviesraad vindt dat de hulpvraag het uitgangspunt moet zijn en niet de regelgeving. Dit is in een advies naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente heeft dit opgepakt en is begonnen met verkennende acties. We verwachten dat er een concreet stappenplan komt (wanneer gebeurt wat).

Werkgroep Opgroeien en Opvoeden

De Adviesraad heeft overleg gehad met twee consulenten, de vroegere leerplichtambtenaren, over onder andere leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) wegblijven van school. Dit is in de gemeente Lochem een kleine groep. Soms zijn meerdere instanties en hulpverleners bij de gezinnen betrokken. Een goede samenwerking is dan van groot belang en één verantwoordelijk coördinator zou dan wenselijk zijn. Elk kind heeft tenslotte recht op passend onderwijs.

Ouders en leerkrachten geven aan dat de verkeersveiligheid rondom scholen een aandachtspunt moet blijven. Aan de orde kwam onder andere dat de situatie aan de Burgermeester Leenstraat niet veilig is voor de leerlingen van de school. De werkgroep Wonen en Vervoer gaat dit verder oppakken en bij de gemeente onder de aandacht brengen om dit te verbeteren.

Werkgroep Wonen en Vervoer

De werkgroep heeft overleg gehad met de beleidsambtenaar die het Mobiliteitsplan onder de hoede heeft. Hierin is de rol van de Adviesraad uitgelegd en hebben we afspraken gemaakt over de vervolgstappen. Het Mobiliteitsplan gaat over de mogelijkheden van verkeer. En over hoe de bewoners  van de gemeente Lochem zich op een veilige manier kunnen verplaatsen binnen de gemeente. We hebben hier in ieder geval de problemen van de inwoners met een lichamelijke beperking onder de aandacht gebracht. We blijven betrokken bij het vervolg van de uitwerking van dit plan.

De Adviesraad zal een afspraak maken met de nieuwe gemeenteraad als deze bekend is en zich voorstellen.

Wij doen het voor u!

Tot zover het laatste nieuws van de Adviesraad. Laat van u horen, we doen dit werk voor u! Meer informatie vindt u op www.adviesraadlochem.nl.

Deel dit artikel