​​​​​​​Vanaf nu mag iedereen in Lochem via een enquête reageren op schetsen voor de herinrichting van de Julianaweg en Molenpoort. Eerder heeft de gemeente gevraagd wat inwoners en belanghebbenden belangrijk vinden als het gaat om aanpassingen aan de Markt en de Julianaweg en Molenpoort. Deze wensen zijn verwerkt in schetsen voor de Julianaweg en Molenpoort. Daar vraagt de gemeente nu reactie op.

De schetsen voor de Markt worden op een later moment voorgelegd.  Wethouder Eric-Jan de Haan: ‘De binnenstad is van iedereen en dus willen we graag samen nadenken over een andere inrichting en in iedere stap belangrijke keuzes voorleggen.’

Herinrichting van de binnenstad

Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners en bezoekers. Een herinrichting is daarvoor belangrijk. Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem. Ook wordt er vaak te hard gereden op de Julianaweg. Daar moet dus iets aan gedaan worden. Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad.

Geen gracht als stadsomwalling

Uit de vorige uitvraag kwamen een aantal belangrijke uitgangspunten voor de herinrichting. De meerderheid heeft een voorkeur voor een groene inrichting. Ook vond ongeveer de helft van de mensen een gracht een goede optie. Na onderzoek van de gemeente blijkt dit niet haalbaar. Er zitten nutsvoorzieningen en riolering onder de grond. Het verleggen hiervan brengt veel kosten met zich mee. Ook de bestaande bomen zouden dan voor een groot deel verdwijnen terwijl dit gezonde bomen zijn die bijdragen aan het historische karakter van de wal. Bovendien heeft de gracht ook gevolgen voor het aantal parkeerplaatsen. Dit alles maakt dat een gracht geen goede optie is. De gemeente zoekt daarom bij de nieuwe schetsen naar andere mogelijkheden voor een stadsomwalling. En vraagt de mening van inwoners en belanghebbenden.

Denkt u mee?

Ga naar de enquête (reageren kan 18 november)

Er kan ook een papieren enquête opgehaald en ingeleverd worden bij het gemeentehuis.

Op basis van de resultaten gaat de gemeente aan de slag met een definitief ontwerp voor de Julianaweg en Molenpoort. Dit ontwerp zal in het eerste kwartaal van 2021 gepresenteerd worden aan de gemeenteraad.

Deel dit artikel