We hebben een nieuwe locatie gevonden voor het milieuparkje in Almen. Op dit moment staan de containers voor de inzameling van grondstoffen nog langs de Staringweg in Almen. Niet iedereen is even gelukkig met deze plek.

Om die reden zijn wij al een tijdje op zoek naar een nieuwe locatie. Deze is gevonden net op de grens van de bebouwde kom, op de hoek van de Blauwedijk met de Bakkersteeg. Naar verwachting komt het parkje er rond de zomer. Over het realiseren van het nieuwe parkje op deze plek is overlegd met direct belanghebbenden. Ook de Vereniging Almens Belang is over deze nieuwe locatie geïnformeerd. Burgemeester en wethouders verlenen inspraak op het voornemen de locatie Blauwedijk aan te wijzen.

Deel dit artikel