De gemeente Lochem gaat de Markeloseweg in Laren opnieuw aanleggen en inrichten. Naar verwachting begint het werk in juni 2020. Over de hele lengte komen nieuwe asfaltlagen, aanvullende verkeersmaatregelen, zoals verkeersplateaus op de kruisingen, en rode fietsstroken. Aan weerszijden van de weg komt ook een betonrand. De weg wordt daardoor veiliger. Eerder pakte de gemeente de drukke Vordenseweg in Lochem en Ooldselaan in Laren al op deze manier aan.

Veiligheid staat voorop bij herinrichting

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel meldingen gehad van weggebruikers die de Markeloseweg onveilig vonden. Tijd voor actie dus. Het nieuwe beleidsplan wegcategorisering voor wegenonderhoud in het buitengebied en de Nota Mobiliteit maken het nu mogelijk om de weg in zijn geheel aan te pakken en veiliger te maken.

Plan voor ontwerp herinrichting

Door de coronamaatregelen organiseert de gemeente geen inloopbijeenkomst voor omwonenden. Hier kunt u het plan inzien. Vanaf die datum presenteert de gemeente het ook in het Kulturhus in Laren. Het is zichtbaar achter de ramen links van de ingang. Het ontwerp ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in Lochem.

Vragen en opmerkingen

Omwonenden kunnen tot 25 mei hun opmerkingen of aandachtspunten over de herinrichting doorgeven. Dat kan schriftelijk of per e-mail aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA, Lochem of via info@lochem.nl.

Deel dit artikel