Provincie Gelderland startte 29 maart 2021 met de aanbesteding voor de N346 Schakel Achterhoek-A1. In de volksmond ook wel Rondweg Lochem genoemd. Deze nieuwe provinciale weg met een nieuwe brug over het Twentekanaal is een belangrijke schakel tussen de Achterhoek, de A1 en de Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-Apeldoorn). Gemeente Lochem en provincie Gelderland leggen deze aan om de veiligheid en doorstroming van het doorgaand verkeer te verbeteren. Ook verbetert hiermee de veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Over het kanaal komt een nieuwe brug te liggen. De Rondweg Lochem zorgt hierdoor voor een snelle verbinding tussen de A1 en de Achterhoek.

Met de start van deze aanbesteding komt het project de Schakel Achterhoek-A1 in een nieuwe fase. Het doel van deze fase is een contract sluiten met een aannemer die de nieuwe weg, de nieuwe stationsomgeving en de brug ontwerpt en aanlegt.  

In het kort: de aanbesteding

De aanbestedingsprocedure die de provincie volgt is een zogenaamde concurrentiegerichte dialoog. Dit is een aanbestedingsprocedure waarbij de provincie met een aantal geselecteerde aannemers het gesprek aan kan en mag gaan over het contract en de door de aannemers voorgestelde (ontwerp)oplossingen.

De aanbesteding bestaat uit de volgende fasen:

  • Selectiefase: ge├»nteresseerde aannemers moeten aantonen dat zij voldoende kennis en ervaring hebben om het werk te doen. Uit deze groep selecteert de provincie 4 partijen die mee mogen doen met de volgende fase.
  • Inschrijvingsfase: met de 4 partijen worden individuele gesprekken gevoerd over het project en de in het contract gestelde eisen. Vervolgens kunnen zij zich inschrijven. De inschrijving bestaat onder andere uit een prijsaanbieding en een ontwerp voor de nieuwe weg en brug. De provincie beoordeelt de inschrijvingen van de aannemers op basis van vooraf vastgelegde criteria. Diegene met de beste inschrijving wint de aanbesteding en mag het werk uitvoeren. 

Planning

Het project N346 Schakel Achterhoek-A1 is groot en complex. Vanwege de omvang van dit werk zitten er dan ook strikte regels aan de procedure van de aanbesteding en aan de doorlooptijden. Het kost dan ook ongeveer een heel jaar om tot de keuze van de aannemer te komen. Dat betekent dat halverwege 2022 opdracht wordt gegeven aan een aannemer om te starten met het werk.

Deel dit artikel