Opnieuw is het in Nederland extreem droog. Met een neerslagtekort van circa 245 mm spant onze regio samen met Twente de kroon. En juist op onze hoge zandgronden kunnen we neerslag goed gebruiken. We zijn hier afhankelijk van regenwater voor de watervoorziening. De droogte heeft dus grote gevolgen voor de natuur en daarmee ook voor het openbaar groen. Wat verandert er en wat kunnen we daaraan doen?

Het watertekort zorgt er op dit moment voor dat veel gazons geel kleuren en dat sommige bomen al blad laten vallen. Bomen doen dat om energie te sparen. Iedere dag rijdt de watergift-wagen door de gemeente om jonge aanplant te bewateren. Toch is de kans groot dat er bomen zijn die het niet redden.

Gazons zien er anders uit

Tijdens de droogte van vorig jaar zagen we al dat grassen sneller afsterven. De kruidengroei komt juist terug. Het watertekort van deze zomer versterkt dat effect. Ook na periodes van genoeg neerslag gaan gazons er anders uitzien. Daarom zag u de laatste tijd niet alleen in bermen, maar ook in gazons meer bloemen en onbekende gewassen. Onder tegels en stenen blijft het langer vochtig en daar profiteert het onkruid van. Circulus-Berkel blijft dus druk met de bestrijding van onkruid.

Klimaatbestendige keuzes

Zomerse regenbuien kunnen het grondwaterprobleem niet oplossen. De natuur neemt op dit moment iedere druppel water op. In de komende jaren investeren gemeente en Circulus-Berkel daarom steeds meer in klimaatbestendige keuzes bij aanplant, groeiplaatsen en in flexibele manieren van onderhoud.

Helpt u mee?

Veel bomen hebben last van de aanhoudende droogte. Vooral de jonge aanplant tot 4 jaar oud heeft het moeilijk. Circulus-Berkel en de gemeente zijn al weken bezig om de jonge gevoelige aanplant water te geven. Dat betekent veel werk. We willen zoveel mogelijk voorkomen dat jonge bomen verloren gaan. Staat er in uw buurt een jonge boom? Wilt u die dan twee รก drie keer per week water geven. Misschien kunt u ook afstemmen met uw buren. Vele handen maken licht werk en alle beetjes helpen. Alvast dank voor uw inzet!

Deel dit artikel