Gemeente Lochem werkte het afgelopen half jaar aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma legt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Met dit mobiliteitsplan legt de gemeente de speerpunten van het verkeer- en vervoersbeleid vast voor de komende jaren.

Uitwerking op basis van 4 kernambities

Het nieuwe mobiliteitsplan geeft richting geeft aan het verkeer en vervoersbeleid voor de periode tot en met 2030. De gemeente Lochem zet in op 4 kernambities; ‘Veilig, Leefbaar en gezond’, ‘Bereikbaarheid in balans’, ‘Duurzaam en klimaatbestendig’ en ‘Een mooie omgeving en slim ruimtegebruik’.

Mening stakeholders, inwoners en andere belanghebbenden

Wethouder Eric-Jan de Haan van verkeer: “We vinden de mening van mensen buiten onze organisatie erg belangrijk. Daarom organiseerden we voor stakeholders, inwoners en andere belanghebbenden diverse bijeenkomsten. Ook hielden we persoonlijke gesprekken. Zo haalden we ideeën en wensen op. Deze input verwerkten we in het plan. Ik ben enorm trots op dit nieuwe mobiliteitsplan, waarover zoveel mensen en groepen meedachten. De komende jaren kunnen we hier goed mee uit de voeten.”

Uitvoeringsprogramma

Bij het mobiliteitsplan hoort ook het uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft richting aan de investeringen die de gemeente Lochem voor de komende drie jaar (2022-2024) doet, gekoppeld aan de vier ambities. “Hierin staan concrete projecten. Maar we houden ook rekening met onvoorziene situaties. Zo blijft het mogelijk om bijvoorbeeld in te springen op actuele inwonersinitiatieven in onze kernen”, aldus wethouder Eric-Jan de Haan.

Besluitvorming gemeenteraad

De raad bespreekt het mobiliteitsplan en het bijbehorende uitvoeringsprogramma en stelt het vast. Zodra bekend is wanneer de besluitvorming plaatsvindt dan wordt dat via het gemeentenieuws en op www.lochem.nl bekendgemaakt.

Meer informatie

Meer informatie op www.lochem.nl/mobiliteitsplan.

Deel dit artikel