Als een hond u of uw hond (of huisdier) heeft gebeten, kunt u hiervan melding maken bij de politie of de gemeente. Gaat het om een ernstig bijtincident, doe dan aangifte. Politie en gemeente merken dat mensen bijtincidenten niet melden. Daar komen zij vaak pas achter als er al meerdere incidenten door eenzelfde hond veroorzaakt zijn of na een ernstig bijtincident. Het kan zijn dat niet iedereen weet wat te doen na een bijtincident. Wij geven u graag een aantal adviezen.

Na een bijtincident is het verstandig om het volgende te doen:

 • Noteer altijd gegevens
  Het is belangrijk dat u de gegevens noteert. Denk hierbij aan naam, adres, telefoonnummer, emailadres, WA verzekering en zoveel mogelijk gegevens van de hond.
 • Beschrijf wat er gebeurd is
  Probeer de situatie zo duidelijk mogelijk op te schrijven, direct na het incident. Wat is er gebeurd? Denk hierbij ook aan de verwondingen, waren er getuigen, de plaats en of de honden los liepen. Maak foto’s en/of filmpjes als dit veilig kan.
 • De zaak onderling afhandelen
  Bij minder ernstige incidenten lukt het vaak wel om de zaak onderling af te handelen. In bijna alle gevallen valt schade veroorzaakt door een hond onder de WA verzekering van de eigenaar.
 • Aangifte of melding doen
  Meld in ieder geval ieder bijtincident bij de gemeente of politie. Ook als u de zaak onderling afhandelt. Bij ernstige incidenten kunt u aangifte doen bij de politie.

Gemeentelijke hondenregels in de APV

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de regels die in Lochem voor honden gelden. Het uitgangspunt is dat honden altijd moeten worden aangelijnd. Dit verkleint de kans op bijtincidenten en ongelukken veroorzaakt door loslopende honden al aanzienlijk. Buiten de bebouwde kom mogen honden alleen loslopen als zij hun baas goed gehoorzamen.

Deel dit artikel