Niet alleen wij mensen hebben te kampen met een pandemie, maar ook dieren. Zo heerst in Nederland sinds pakweg 10 jaar de dodelijke salamanderschimmel Batrachochytrium salamandrivorans, afgekort Bsal. Waarschijnlijk is Bsal via de handel in amfibieën vanuit Azië naar Nederland gekomen. De schimmel heeft intussen bijna de hele Nederlandse populatie vuursalamanders uitgeroeid. Ook andere salamandersoorten kunnen besmet raken.

Een salamanderschimmel heeft bijna de hele Nederlandse populatie kamsalamanders uitgeroeid.

Helaas is de schimmel in 2018 ook in twee wateren bij Gorssel gevonden. Hier werden kleine watersalamanders en kamsalamanders besmet. De vrees is dat ook deze soorten sterk achteruit zullen gaan of misschien zelfs verdwijnen op plaatsen waar de schimmel aanwezig is. En dat terwijl kamsalamanders zo zeldzaam zijn. Gelukkig komen ze in de gemeente Lochem nog op redelijk wat plaatsen voor en dat willen we natuurlijk op z’n minst zo houden.

Wat kunnen we doen?

Het is mogelijk om salamanders in gevangenschap te behandelen en te genezen. In de natuur is de schimmel echter heel moeilijk te bestrijden. De beste manier is om te voorkomen dat Bsal zich kan verspreiden en zo nieuwe gebieden en populaties kan besmetten. Wat kunt u doen?

  • Meld dode of zieke salamanders (géén slachtoffers van verkeer of roofdieren). Op deze website ziet u hoe dat kan: www.sossalamander.nl
  • Zorg ervoor dat u geen Bsal (en andere amfibieziektes) verspreidt en houd u aan het hygiëneprotocol van RAVON
  • Het verplaatsen van amfibieën (ook eieren en kikkervisjes), waterplanten en vissen wordt heel erg ontraden. Hiermee kunt ook ziektes over grote afstanden verplaatsen.

Alvast dank voor uw hulp!

Deel dit artikel