Het College van Burgemeester en Wethouders van Lochem doet een voorstel aan de gemeenteraad om meer geld uit te trekken voor het nieuwe schoolgebouw in Laren. Door de ontwikkelingen in de bouw gaat het nieuwe schoolgebouw 6,9 miljoen euro kosten. Tot nu toe hield de gemeente rekening met 5,8 miljoen euro.

Het nieuwe schoolgebouw biedt straks onderdak aan de Braninkschool en de Prins Willem Alexander school. Het vervangt de bestaande gebouwen van deze basisscholen. De oude panden worden gesloopt. Het nieuwe gebouw komt aan de Verwoldseweg in Laren. Daarnaast krijgt Bartiméus Speciaal Onderwijs, voor kinderen met een visuele beperking, een plek in de nieuwbouw. Deze school huurt nu nog ruimte in het gebouw aan de Graanweg in Lochem. De drie verschillende scholen gaan ruimten zo veel mogelijk samen gebruiken. Het nieuwe schoolgebouw biedt mogelijkheden voor onderwijs dat past bij deze tijd.

Bijna Energie Neutraal gebouw met een goed binnenklimaat

De nieuwbouw voldoet aan de nieuwe wettelijke eisen voor duurzaamheid en is aardgas vrij. Voor een gezond binnenklimaat in het gebouw, houden de scholen zich aan de geldende eisen voor luchtkwaliteit, licht en geluid. Gezonde ruimten in de school, helpen om de leerlingen op een goede en plezierige manier onderwijs te geven.  

Voor Bartiméus Speciaal Onderwijs gelden extra eisen. Zo helpen markeringen die de leerlingen kunnen voelen, dat zij gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte kunnen gaan. Ook blijven de ruimtes zoveel mogelijk vrij van obstakels. Extra aandacht gaat uit naar het licht en geluid voor deze leerlingen met een visuele beperking.

Schoolplein en het buitenterrein

Naast de bouw van de nieuwe school zorgen de schoolbesturen ook voor de aanleg van hun schoolplein. De kosten hiervoor zitten in het krediet van 6.9 miljoen euro voor het nieuwe schoolgebouw. De gemeente zorgt voor de nieuwe inrichting van het openbare terrein aan de Verwoldseweg. Het college gaat in het voorstel uit van een apart gemeentelijk budget van € 830.000 voor dit terrein. Dit bedrag komt bovenop de 6,9 miljoen euro voor het nieuwe schoolgebouw.

De gemeenteraad gaat het voorstel bespreken. De planning daarvan is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

 

 

Deel dit artikel