Als u met uw hond een wandeling maakt in het buitengebied, vindt u het misschien vanzelfsprekend dat de hond los mag lopen. Vaak is dat ook zo, als u uw hond goed onder controle heeft. Dit geldt voor de openbare bermen en paden. Maar houdt uw hond aan de lijn bij bouwkavels, weilanden en bos.

De gemeente krijgt regelmatig klachten over honden die loslopen in weilanden, ook daar waar geen wandelroutes door de weilanden lopen. Het betreden van weiland of bouwland is alleen toegestaan met toestemming van de eigenaar van de grond. Vaak staat er dan een bordje bij het land met de regels waaraan iedere bezoeker zich moet houden.

Hond niet los in een weiland of bos

Grondeigenaren willen vaak niet dat honden loslopen in hun weiland omdat vee schrikt van loslopende honden. Het vee kan dan door de afrastering heen breken en ontsnappen uit de wei. Bovendien zijn boeren niet blij met de hondenpoep op hun land. Weilanden waar geen vee loopt, worden gebruikt voor de voerproductie. Hondenpoep kan een parasiet bevatten die gevaarlijk is voor koeien. Die kan in het voer belanden.

Als in een weiland regelmatig honden loslopen, verstoort dat ook broedsels van weidevogels. Een vogel verlaat dan het nest en er worden dan geen jongen geboren. En dat terwijl er steeds minder weidevogels zijn in Nederland. Ook overlijden veel weerloze reekalfjes als gevolg van de beet van een loslopende hond.

Deel dit artikel