Als u met uw hond wandelt in het buitengebied, vindt u het misschien vanzelfsprekend dat hij los loopt. Vaak kan dat ook, als u uw hond goed onder controle heeft. Dit geldt voor de openbare bermen en paden. Maar houd uw hond aan de lijn bij weilanden en in het bos.

Vaak kan uw hond in het buitengebied loslopen, maar houd u wel aan de regels.

Boeren willen niet dat honden loslopen in hun weiland. Het vee kan ervan schrikken en dan door de afrastering heen breken. Bovendien zijn boeren niet blij met de hondenpoep op hun land. Weilanden waar geen vee loopt, worden gebruikt voor de voerproductie. Hondenpoep kan een parasiet bevatten die gevaarlijk is voor koeien. Die kan in het voer belanden.

Vogels en ree├źn

Als in een weiland regelmatig honden loslopen, verstoort dat ook broedsels van weidevogels. Een vogel verlaat dan het nest en er worden dan geen jongen geboren. En dat terwijl er steeds minder weidevogels zijn in Nederland. Ook overlijden veel weerloze reekalfjes als gevolg van de beet van een loslopende hond.

Honden en bossen

Veel van de bossen in onze gemeente zijn van natuurorganisaties. Ook zij willen vaak niet dat honden loslopen in verband met het wild. Let u op de bebording en volg de instructies. Hou de hond ook aangelijnd bij bouwkavels.

Deel dit artikel