De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en herstel van de bijzondere natte natuur in Stelkampsveld. Alles met als doel om het leefgebied van de zeldzame planten- en diersoorten te versterken, de oppervlakte te vergroten en het gebied natter en minder voedselrijk te maken. Én voor de bezoeker zijn nieuwe wandelroutes uitgezet en fiets- en wandelpaden opgeknapt. Provincie Gelderland werkte hierin samen met Waterschap Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dit beschermde Natura 2000-gebied is onderdeel van landgoed Beekvliet en ligt tussen Barchem en Borculo.

foto van het gebied
Het natuurherstel in het Stelkampsveld is afgerond. De natuur kan zich nu langzaam gaan herstellen en verder ontwikkelen.

In 2016 startten we met de voorbereidingen van de maatregelen. Die staan in het Natura 2000-beheerplan voor Stelkampsveld. Het doel was om de bijzondere natuur in het gebied beter te beschermen, te herstellen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. Afgelopen mei waren deze herstelmaatregelen afgerond. De natuur is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf, zoals langdurige droogte en stikstof. Maar klaar zijn we niet; natuurbehoud vraagt om blijvende aandacht en zorg.

Wandelroutes

Er zijn twee mooie wandelroutes uitgezet, ook zijn de parkeergelegenheid en fiets- en wandelpaden opgeknapt. Aan de rand van het meest kwetsbare gebied is een plankenpad met uitzichtpunt gemaakt. Hier heeft u een prachtig uitzicht over Stelkampsveld; het hart van het gebied.

De natuur kan zich nu langzaam gaan herstellen en verder ontwikkelen. Een landschap van nat naar droog, met poelen, vochtige bloemrijke graslanden, heide en natuurakkers. Met kwakende boomkikkers en dat blauw kleurt van bloeiende klokjesgentianen en orchideeën.

Excursie als sluitstuk

Ter afsluiting ging op 9 juni ’s avonds een grote groep belangstellenden het gebied in om te zien wat de afgelopen jaren is gedaan en hoe de natuur zich al ontwikkelt. De excursieleiders vertelden over de uitgevoerde maatregelen, waarom deze nodig zijn en wat we de komende jaren aan natuurontwikkeling kunnen verwachten.

Meer informatie

Meer informatie over Stelkampsveld vindt u op www.gelderland.nl/stelkampsveld.

 

Deel dit artikel