Van woensdag 16 september tot 4 oktober 2020 kunnen deelnemers aan het inwonerpanel Lochem Spreekt hun mening geven over het afhandelen van meldingen en vragen over de openbare ruimte. Inwoners hebben dezelfde vragenlijst in december 2019 ook kunnen invullen. Door de lijst twee keer voor te leggen, willen de gemeente en Circulus-Berkel onderzoeken of de dienstverlening is verbeterd.

Enkele voorbeelden van vragen die inwoners kunnen hebben over de openbare ruimte: iemand ziet dat in zijn straat een stoeptegel los ligt. Of hij heeft een vraag over het groenonderhoud in zijn buurt. Weet hij dan dat hij daarvoor bij Circulus-Berkel terecht kan en hoe hij contact krijgt? Heeft hij al eens contact met Circulus-Berkel gehad over een melding of vraag? Dan horen we ook graag wat hij daarvan vond. Reacties helpen Circulus-Berkel en de gemeente om te meten hoe inwoners deze dienstverlening ervaren.

Over de vragenlijst

De afgelopen jaren ontwikkelde Circulus-Berkel zich tot een professionele partij voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Via Lochem Spreekt onderzoeken de gemeente en Circulus-Berkel of de dienstverlening in 2020 verder is verbeterd. Bijvoorbeeld door het werken op beeldkwaliteit en met vaste teams in een vast gebied. En door het invoeren van ‘melden op kaart’. Daarom leggen zij panelleden deze vragenlijst met een ruime tussenperiode twee keer voor.

Meedoen

Iedereen vanaf 16 jaar die in onze gemeente woont, werkt en/of onderneemt, kan meedoen aan Lochem Spreekt. Hoe meer mensen meedoen, hoe beter! Kijk op www.lochemspreekt.nl voor meer informatie.

Deel dit artikel