U heeft als inwoner van onze gemeente het aanslagbiljet voor gemeentebelastingen ontvangen van Tribuut. Heeft u een minimuminkomen en geen spaartegoeden? Mogelijk komt u in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan een aantal belastingen niet te betalen.

Aanvragen kwijtschelding

U moet zelf uw kwijtschelding aanvragen. Kijk op www.tribuut.nl en klik op ‘kwijtschelding’. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bel met de medewerkers van Tribuut op (055) 580 22 22.

Klopt uw aanslagbiljet niet?

Bent u van mening dat de vastgestelde WOZ-waarde op uw aanslagbiljet niet juist is? Tribuut biedt de mogelijkheid om er samen naar te kijken zodat het indienen van een bezwaarschrift misschien niet nodig is. U kunt bellen met (055) 580 22 22. Tribuut is bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30–17.00 uur en op vrijdag van 08.30–12.30 uur.

Alsnog bezwaar maken

Besluit u alsnog om bezwaar te maken? Dan kan dat binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet. Op www.tribuut.nl leest u hier meer over. Via uw persoonlijke MijnTribuut pagina kunt u uw bezwaar indienen. Log in met uw DigiD en kies de aanslag waartegen u bezwaar maakt.

Deel dit artikel