Door de afsluiting van de Nettelhorsterweg merken wij dat het drukker is dan normaal bij het kruispunt op de Nieuwstad in Lochem. We zien ook dat met regelmaat mensen door rood rijden of fietsen. Wij willen u heel dringend verzoeken dit nooit te doen!

foto van wachtende fietser bij stoplicht wat op rood staat

Werking verkeerslichten

De verkeerslichten staan op zo’n manier afgesteld dat iedereen op tijd veilig de ‘overkant’ kan halen. Vervolgens gaan de verkeerslichten weer tijdig op groen voor een andere rijrichting. Zo stroomt het verkeer zo snel mogelijk door. Door rood rijden en fietsen levert dus gevaarlijke toestanden op. Wij vragen uw geduld. Ook in deze tijden waarin het nog drukker is dan normaal. Er maken veel (schoolgaande) kinderen gebruik van dit kruispunt. Zij zijn kwetsbaar in het verkeer. Houd hier rekening mee!

Wat doen wij zelf?

We hebben contact met de politie en gevraagd om extra toezicht en handhaving. Vanuit team verkeer kijken we regelmatig zelf op het kruispunt naar de verkeerssituatie en het gedrag van de weggebruikers. Ook hebben wij overleg met het bedrijf dat de software voor onze verkeerslichten inregelt. Zo kijken wij naar het verlengen van de groentijd op extra drukke richtingen. Zo stellen we bij waar het moet.

Deel dit artikel