Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikt op zaterdag 18 september 2021 rond 14.00 uur een Koninklijke Erepenning uit aan Scouting IJsselgroep in Gorssel. Hij doet dat bij het 75-jarig bestaan van de IJsselgroep. De uitreiking is tijdens de heropening van het clubgebouw.

Scouting IJsselgroep bestond in 2020 op 6 september 75 jaar

De geschiedenis van de IJsselgroep gaat terug naar tot de oprichting op 6 september 1945. In 2020 zou de vereniging het 75-jarig jubileum vieren, maar door het coronavirus gingen de festiviteiten niet door. Ze bedacht toen dat het aanvragen van een Koninklijke Erepenning een mooie gelegenheid zou zijn om het jubileum (achteraf) en de heropening van het clubgebouw te vieren. De vereniging staat zo op 18 september 2021 alsnog stil bij het jubileumjaar.

Doel en activiteiten van deze vereniging

Scouting IJsselgroep organiseert elk jaar veel activiteiten voor jeugdleden. Denk daarbij aan weekend- of zomerkampen en speciale opkomsten. De vereniging kent hierdoor een erkende plek op regionaal- en landelijk niveau. Ze levert haar maatschappelijke bijdrage aan de omgeving door allerlei evenementen in Gorssel te ondersteunen. Hiermee vergroot zij de leefbaarheid in het dorp, voor leden en voor niet-leden. De vereniging heeft ongeveer 60 actieve leden en ongeveer 80 ‘vrienden van de IJsselgroep leden’.

Waardering, inspiratie en stimulans

De IJsselgroep ziet de toekenning van de Koninklijke Erepenning als een waardering voor iedereen, die zich tot nu toe met hart en ziel voor de scoutinggroep heeft ingezet. Tegelijk is die waardering een inspiratie en stimulans voor de huidige generatie leden en voor volgende generaties. Scouting IJsselgroep is een open, maatschappelijk betrokken jeugd- en jongerenvereniging, die haar leden een plezierige en uitdagende vrijetijdsbesteding biedt. Het samen spelen en bouwen met leeftijdsgenoten draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid van kinderen. Met respect voor zichzelf en hun omgeving leren ze hun eigen grenzen te verkennen en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Respect en waardering van de Koning

Een Koninklijke Erepenning is een ereteken, dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen die het vijftigjarig bestaan of een volgende vijfentwintig jaar vieren. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van de ontvanger.

Deel dit artikel