Alle inwoners of organisaties die willen meedenken over sport en bewegen in de gemeente Lochem, zijn woensdagavond 18 september, 19.00 uur van harte welkom tijdens het Sportcafé in zwem- en sportcentrum De Beemd in Lochem.

In 2018 is een Nationaal Sportakkoord gesloten. Doel hiervan is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Dit lukt alleen als mensen en verenigingen in gemeenten samenwerken. Lokale sportakkoorden helpen om uit te vinden waar behoefte aan is en om afspraken met elkaar vast te leggen. Ook in de gemeente Lochem wordt de komende maanden gewerkt aan een sportakkoord. Belangrijke onderwerpen in het sportakkoord zijn ‘Openbare Ruimte’, ‘Gezondheid’, ‘Sportverenigingen’ en ‘Meedoen en ontmoeten’.

Sportcafé

Een samenwerking van sportverenigingen, scholen, dorpsraden, ondernemers, maatschappelijk partners en andere organisaties is nodig voor het stimuleren van sport en bewegen. In het Sportcafé bekijken we met elkaar waar in onze gemeente behoefte aan is en hoe we dit samen kunnen regelen. Het Sportcafé is dus dé gelegenheid om wensen en visie op sport en bewegen in de gemeente Lochem te delen. Iedereen is van harte welkom.

Aanmelden

Wilt u meedenken over het Sportakkoord Lochem? Meld u dan aan door een e-mail te sturen naar a.hoks@lochem.nl. Via dit mailadres is ook meer informatie te verkrijgen.

Deel dit artikel