14 augustus

Geen fossiele brandstoffen meer gebruiken in 2030. Wat betekent dat voor onze gemeente en voor u als inwoner? Wat moet er gebeuren, hoe pakken we dit aan, wat speelt er en welke stappen moeten we de komende vier jaar zetten? Daarover gaat de gemeente het samen met raadsleden, inwoners, bedrijven en organisaties hebben op 27 augustus tijdens het eerste energie-atelier. De bijeenkomst is van 17.45-21.00 uur in het gemeentehuis in Lochem.

Over het waarom van het energie-atelier vertelt wethouder Henk van Zeijts (Klimaat en Energie): “We hebben in onze gemeente best veel initiatieven op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. Het is belangrijk dat we dat van elkaar weten en elkaar betrekken bij de ideeën en plannen die er zijn.” De wethouder doelt hiermee bijvoorbeeld op de ontwikkeling van gasloze wijken en andere opgaven die de landelijke overheid gaat stellen.

Stappen zetten

De gemeente schrijft geen nieuwe visie, maar sluit aan bij bestaande beleidsvisies en -ambities op het gebied van klimaat en energie. Daarvoor wil de gemeente het uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie actualiseren. Van Zeijts: “In het coalitieakkoord ‘Dichtbij, duurzaam, doen! (pdf, 2.193 KB) ’ ligt de nadruk op uitvoering. Daarvoor bundelen we eerst alle bestaande initiatieven. Vervolgens bepalen we welke ideeën we binnen een jaar gaan uitvoeren."

Meedenken?

Wilt u meedenken en aan de slag met de volgende stap in de energietransitie? Dan bent u welkom op 27 augustus. Inloop met soep en broodjes is vanaf 17.45 uur. Het programma start om 18.15 uur. U kunt zich aanmelden via rovsecretariaat@lochem.nl.

Deel dit artikel