Grote en kleinere bomen, met en zonder naalden en een enkele keer met kluit: maar liefst 1.884 kerstbomen leverden inwoners in tijdens de kerstbomeninzameling. Op negen inzamelpunten in de gemeente stonden medewerkers van Circulus-Berkel vorige week woensdag klaar om de bomen aan te nemen. In ruil voor 50 cent per boom.

Veel kinderen gebruikten hun vrije woensdagmiddag om kerstbomen op te halen en naar een inzamelpunt te brengen.

Veel kinderen gebruikten hun vrije woensdagmiddag om kerstbomen weg te brengen. Soms samen, maar ook vaak geholpen door een vader of een moeder. Het enthousiasme was weer groot: de inzameling is voor kinderen vaak een leuke manier om een zakcentje te verdienen. Steeds meer volwassenen waarderen vooral de inzamelmogelijkheid en gaven dit jaar aan een vergoeding in ruil voor hun boom niet nodig te vinden.

Duurzaam verwerkt

Een aantal inwoners bracht, soms met een beetje weemoed, een boom met kluit die al een paar jaar in de tuin had gestaan en niet opnieuw geplant kon worden. Gelukkig doen de bomen ook na inzameling nog dienst. Ze worden versnipperd en duurzaam verwerkt. In 2019 werden er in totaal 1.770 bomen ingeleverd, dit jaar lag het aantal op 1.848.

Recyclepleinen

Heeft u de kerstbomeninzameling gemist en wilt u de kerstboom alsnog kwijt? Ieder huishouden kan jaarlijks 500 kilo groenafval kosteloos wegbrengen naar de Recyclepleinen in Lochem of Zutphen (vergeet uw milieupas niet). Kijk voor de adressen en openingstijden op www.circulus-berkel.nl/lochem.

Deel dit artikel