De Kapperallee bij de sluis bij Eefde is vanaf vandaag voor alle verkeer afgesloten. Dat betekent dat ook fietsers en voetgangers er niet meer door kunnen. Dit is besloten met oog op de veiligheid. Er wordt zwaar materieel ingezet voor de werkzaamheden. Het levert gevaarlijke situaties op als fietsers en voetgangers de werkzaamheden willen passeren. Zij kunnen omrijden – of lopen via de Eefdese brug of de Almense brug.

Gevaarlijke situaties

De Kapperallee was al afgezet voor doorgaand verkeer. Fietsers en voetgangers konden nog passeren tussen de afzetting door. Dat leverde volgens aannemer Lock to Twente dermate gevaarlijke situaties op, dat zij niet meer in kunnen staan voor de veiligheid van de weggebruikers. Niet alleen de machines zelf zijn gevaarlijk voor fietsers en voetgangers. Bij het opbreken van de weg kunnen zij ook geraakt worden door wegspringende brokstukken asfalt.

Totale wegafzetting duurt tot 6 september

De werkzaamheden aan de Kapperallee tot aan de bestaande sluis duren tot en met 2 juli. Ook daarna blijft de weg compleet afgezet voor alle verkeer, tot het eind van de werkzaamheden op 6 september. Een woordvoerder van de aannemer: “We begrijpen dat dit voor bewoners en scholieren een lastige situatie is. Gelukkig valt een deel van de periode dat de weg is afgezet in de schoolvakanties. Dat neemt niet weg dat het doorgaande verkeer tussen Eefde en Zutphen en de bewoners van de Kapperallee  moeten omrijden. Dat kan via de Eefdese of de Almense brug.” 

Planning van de werkzaamheden

Het gedeelte van huisnummer 26 tot aan de spoorlijn is volgens planning op 21 juni 2019 gereed. Het gedeelte van de spoorlijn tot aan de bestaande sluis is uiterlijk 12 juli 2019 gereed.
Het werk tussen de nieuwe sluis en de Schoolstraat, start volgens planning op maandag 24 juni 2019 en is uiterlijk 6 september afgerond.

Het restaurant en de winkels in de Schoolstraat zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de omleidingsroutes.
Alle belanghebbenden zijn persoonlijk op de hoogte gebracht over de extra uit te voeren werkzaamheden.

Deel dit artikel