Circulus-Berkel BuitenRuimte start deze week binnen de kernen met het kappen van dode en ernstig zieke bomen. Deze staan verspreid over woonwijken. De boomstronken worden na de kap verwijderd. In het najaar van 2019 volgt de herplant van nieuwe jonge bomen. De werkzaamheden zijn medio maart, voor de start van het broedseizoen afgerond.

Om welke bomen gaat het?

Op www.circulus-berkel.nl/lochem/nieuws/vellen-van-risicobomen-en-herplant/ vindt u een overzichtskaart. Hierop staan de bomen aangegeven met een nummer. Dit nummer komt overeen met het nummer op de boom. Op deze site vindt u tevens meer informatie over het kappen van dode en ernstig zieke bomen (risicokap).

Gezond houden van bomen

Bomen binnen onze kernen dragen bij aan een gezonde leefomgeving én het groene karakter van de buurt. Circulus-Berkel BuitenRuimte zet zich - binnen de kaders van het gemeentebeleid - in om gemeentelijke bomen gezond te houden. Toch treffen we tijdens inspectierondes bomen aan die een  gevaar gaan vormen voor de omgeving. Na onderzoek en gemeentelijke toestemming gaan we over tot kap. Dit vindt plaats in de komende weken. Zo voorkomen we het gevaar van omvallende bomen, vallende takken of dood hout bij een onverwachte storm.

Deel dit artikel