De dijk aan de noordzijde van het Twentekanaal bij Zutphen wordt versterkt met innovatieve technieken. In de dijk wordt in totaal 1200 meter zanddicht, waterdoorlatend geotextiel onder de grond geplaatst. Met behulp van GPS en sensoren wordt gelijk gecontroleerd of het textiel goed, onbeschadigd en op de juiste diepte ligt.

Afgelopen vrijdag is het tweede, laatste en langste deel van het geotextiel geplaatst tussen de N348 en de spoorbrug over het Twentekanaal bij Zutphen. Daarvoor heeft de aannemer Van Den Herik de eerste 290 meter geotextiel succesvol geplaatst. De totale uitvoering neemt enkele weken in beslag.

Innovatieve dijkversterking

In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is gebleken dat onder andere een dijkverbetering noodzakelijk is langs het Twentekanaal nabij Zutphen, op het traject tussen de Gelderse IJssel en de sluis bij Eefde. Dit dijkverbeteringsproject is nu in uitvoering, waarbij het waterschap innovatieve technieken toepast om het “piping” mechanisme te voorkomen. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor spoelt er onder de dijk zand weg, hetgeen kan leiden tot instabiliteit en het inzakken van de dijk.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het innovatieve dijkproject is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van de rijksoverheid en de waterschappen. In dit programma worden komende jaren meer dan 1.300 kilometer aan dijken in Nederland versterkt volgens strenge veiligheidsnormen, om voorbereid te zijn op de klimaatscenario’s van de toekomst.

Deel dit artikel