Vanaf maart 2023 gaat de eerste schop de grond in om de aanleg van de N346 Schakel Achterhoek – A1 (rondweg Lochem) mogelijk te maken. Aannemer BAM Infra maakt daarvoor het ontwerp en legt deze nieuwe provinciale weg aan vanaf de Rengersweg (N332) tot aan de Nettelhorsterweg (N825) Begin september 2022 is het ontwerp klaar.

Op woensdag 7 september 2022 organiseert de aannemer samen met de provincie een inloopbijeenkomst. Dan leggen zij uit wat het ontwerp is en welke impact de werkzaamheden hebben op de omgeving. U bent daarvoor van harte welkom van 16.00 tot 21.00 uur in de schouwburg van Lochem, Oosterwal 22, Lochem. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? U hoeft zich hiervoor niet aan te melden.

Deel dit artikel