Het Waterschap Rijn en IJssel heeft een voorlopig schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Berkel tussen Lochem en Almen. Geïnspireerd door boeren die bij de kavelruil betrokken zijn. Maar ook door wensen van Natuurmonumenten voor landgoed Velhorst en de mogelijkheden van Rijkswaterstaat. Dit schetsontwerp licht het waterschap graag toe op dinsdag 20 april. Door het coronavirus gebeurt dat digitaal.

sfeerplaatje met plattegrond en schetsen
Deze plattegrond en schetsen geven u een beeld waar de Berkel onder handen wordt genomen. En hoe het inrichtingsmodel eruit ziet (situatie voor en na).

De digitale informatiebijeenkomst is van 19.30 tot 20.30 uur. Het waterschap presenteert het plan. Daarna is het mogelijk om vragen te stellen via de telefoon, mail of chat. Het waterschap kijkt of en hoe uw ideeën en wensen een plek in het plan krijgen.

Bijwonen

U woont de digitale bijeenkomst bij via: www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/berkel-lochem-almen/. Ook na de uitzending kunt u natuurlijk nog op het plan reageren.

Waarom op de schop?

De Berkel is een ecologische verbindingszone voor onder andere vissen die van stroming houden. Het traject tussen Almen en Lochem voldoet nu niet aan de eisen van zo’n zone. Daarom maakt het waterschap de stuw Hogeweide passeerbaar voor vissen. Zo trekken vissen stroomopwaarts. Ook stuw Velhorst past het waterschap in op landgoed Velhorst. Verder krijgt de oever van de Berkel over een lengte van 6 kilometer een natuurvriendelijke inrichting.

Landschappelijke inpassing

Naast het realiseren van ecologische doelen is de landschappelijke inpassing van de Berkel en het gebruik eromheen van groot belang. In het schetsontwerp houdt het waterschap daarom rekening met oude (cultuur-)historische structuren. Waaronder de oude loop van de Berkel. Om van de Berkel te kunnen genieten, blijft de Berkel toegankelijk voor wandelaars, vissers en per kano. Wel is een voorwaarde dat de natuur voldoende rust en ruimte houdt om zich te ontwikkelen.

Planning

Het project neemt meerdere jaren in beslag. De kavelruil heeft enkele jaren geduurd en rondt het waterschap nu af. Dit jaar wil het waterschap in samenspraak met belanghebbenden komen tot een definitief ontwerp. Als alles volgens planning loopt, hoopt het Waterschap de uitvoering medio 2022 te starten.

Deel dit artikel