De Werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) maakte in het voorjaar van 2019 een visie op de toekomst van voorzieningen in Gorssel. De huidige en maatschappelijke (sport) accommodaties en de school zijn verouderd en duur in het onderhoud. In de visie staat een samenhangend toekomstbeeld voor Gorssel. Zo blijven onder andere voorzieningen en activiteiten behouden voor de toekomst.

Adviesbureau Twynstra Gudde heeft vanuit de visie verschillende varianten uitgewerkt. De werkgroep koos daar 3 voorkeursvarianten uit. Belangrijke afwegingen hierin zijn behoud voorzieningen en activiteiten, samenwerking van verenigingen, bereikbaarheid van voorzieningen en betaalbaarheid voor de lange termijn.

Informatieavonden februari

Voor inwoners van Gorssel komen er in februari informatieavonden. Zij krijgen daarvoor een persoonlijke uitnodiging via de werkgroep. Bent u inwoner van Gorssel, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan kunt u uzelf aanmelden via www.gorsselseaccommodaties.nl. De werkgroep informeert het college en de raad over de varianten en neemt daarbij de belangrijkste conclusies uit de informatieavonden mee. College en raad maken op basis van het voorstel van de werkgroep een keuze en nemen de argumenten die tijdens de informatieavonden ingebracht werden, hierin mee.

Meer informatie of vragen

Er is al veel informatie over het proces en de (deel)resultaten. Die vindt u op www.gorsselseaccommodaties.nl en de projectpagina op www.lochem.nl. Het rapport van Twynstra Gudde met de verschillende varianten kunt u inzien in het gemeentehuis van Lochem of het gemeenteloket in Gorssel. Bij vragen neem contact op met Igor Grevers, procesbegeleider Werkgroep GA!, igor.grevers@icsadviseurs.nl of 06-101 35 496.

Deel dit artikel