“Voor een succesvolle integratie heb je iedereen nodig”. Wonen er in uw buurt of straat statushouders? Mensen die zijn gevlucht uit Syrië, Sudan of bijvoorbeeld Sri-Lanka en een verblijfsvergunning kregen in Nederland? Spreekt u hen wel eens? Wist u dat veel van deze mensen hard aan het werk zijn om in te burgeren? Ze volgen taallessen, gaan (gedeeltelijk) naar een werkplek en leren meer over dagelijkse gebruiken in Nederland. Hoe werkt een brievenbus bijvoorbeeld? Waar is de markt en hoe gaat het met afrekenen? Wat doet een huisarts en de GGD? Wat zijn de Nederlandse gebruiken en wat zijn de regels op de school van hun kinderen? Interbeek Support helpt deze mensen tijdens het intensieve inburgerstraject. Zij doen dit in opdracht van de gemeente Lochem. In dit artikel leest u meer over dit traject en de Nieuwe Wet Inburgering, die vanaf 1 januari 2022 van kracht gaat.

Inburgeraars krijgen taalles in de Hoeflinghof in Lochem.

In de Hoeflinghof aan de Hoeflingweg in Lochem is het stil in het trappenhuis. Op de verdiepingsvloeren zie je soms iemand lopen met een mondkapje op. Meerdere bedrijfjes zijn gevestigd in het pand. Op de tweede en derde verdieping bevinden zich 2 grote klaslokalen. Als de deur opengaat van één van deze lokalen dan zitten er 7 mensen aandachtig te luisteren naar docente Anne.Iedereen heeft een laptop voor zijn of haar neus en sommigen hebben een koptelefoon op. En iedereen heeft een schrift en een pen voor handen. Het zijn allemaal vriendelijk lachende gezichten van mensen die onze Nederlandse taal van nature niet machtig zijn. Maar achter die lach schuilt vaak een heel verhaal. Ze zijn gevlucht voor oorlog, oneerlijke mensenrechten of hongersnood.

Begrijpelijke taal

In Nederland hebben statushouders de plicht om een inburgeringstraject te volgen. De statushouders in de gemeente Lochem volgen een Z-route voor zelfredzaamheid en de B1-route voor Begrijpelijk taal. Dit doen ze vier dagen in de week. “Ze zetten er goed hun schouders onder. Dat is niet altijd makkelijk in het begin. Want, onbekend, maakt onbemind,” vertelt Esther Hettema-ter Beek van Interbeek Support. Samen met haar partner Vincent Hettema heeft ze Interbeek Support opgericht. Zij ondersteunen gemeenten in de begeleiding van werkzoekenden naar werk en participatie. “De opdracht van de gemeente Lochem is dat iedereen leert om op B1-niveau (begrijpelijke taal, red) te spreken. De lat ligt best hoog met langere zinnen en een grotere woordenschat. Eerder was het doel A2 en dat zijn kortere zinnen en minder woorden.” De gemeente ziet dat de kracht en combinatie van taal en praktijk die Interbeek binnen het traject biedt werkt.

Duidelijkheid en houvast

Interbeek Support heeft voor een aantal gemeenten de afgelopen paar jaar al trajecten opgezet voor inburgeraars. “Eerder mochten inburgeraars zelf weten bij wie ze taallessen afnamen. Dan kon het wel eens zijn dat ze opeens naar een andere aanbieder gingen omdat die in hun ogen goedkoper was. Nee, dacht ik dan! Want zo glippen ze door je vingers en raak je ze letterlijk uit het zicht. Met de nieuwe Wet Inburgering is het zo geregeld dat de gemeenten de regie in handen hebben. Zij bepalen waar de trajecten gevolgd worden. Dat geeft duidelijkheid en houvast.

Problemen en uitdagingen

Vincent: “We gaan echt van mens tot mens aan de slag. Iedereen heeft een ander niveau. Ook de zelfredzaamheid verschilt per persoon. En daarnaast spelen zich achter elke voordeur weer andere problemen en uitdagingen af waar we ze mee ondersteunen. Bij veel nationaliteiten is de vrouw bijvoorbeeld niet gewend om te werken. Zij is er voor de kinderen. Maar het is juist goed voor de taal om in contact te komen met anderen buiten je eigen huiselijke kring.” Een patroon dat Interbeek Support probeert te doorbreken. Taal is volgens Esther en Vincent een middel voor het doel: namelijk integreren, werk vinden en je thuis voelen in Nederland. Daarom hebben ze de taallessen geïntegreerd in hun aanpak.

Samenwerken

Interbeek Support werkt samen met tal van andere partijen. Zoals ondernemers, de huisarts, de scholen, ‘t Baken en Vluchtelingenwerk. “Voor een succesvolle integratie heb je iedereen nodig,” vertelt Esther. In de Hoeflinghof startten binnenkort nog 2 extra groepen.

Benieuwd wat u kan doen voor een statushouder of hoe het met hem of haar gaat? Stap eens op hem af en begin een gesprekje. Goed voor de sociale contacten én het leren van de taal.

Deel dit artikel