Zaterdag 5 november was de landelijke natuurwerkdag. Ook in onze gemeente kwamen vrijwilligers in actie. Wethouder Marja Eggink hielp hen in natuurgebied Beekvliet met het weghalen van kleine boompjes. Dat is nodig om te voorkomen dat de heide dichtgroeit.

wethouderr met kudde schapen op de heide
foto: Arjen Dieperink

IVN Noord en Midden Nederland nam het initiatief voor deze actie. Niet alleen vrijwilligers helpen om de natuur open te houden. Boswachters van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten beheren dit gebied en de schapen van kudde De Belhamel helpen ook een handje mee. Beekvliet is een bijzonder natuurgebied door afwisseling van verschillende natuur als heide, natte graslanden en vennen.

Deel dit artikel