Het werk bij de sluis in Eefde vordert gestaag. De aannemer zit nu in de afrondende fase. De komende weken merken de inwoners van Eefde iets meer van de werkzaamheden. Zo is er verkeershinder en geluid van het intrillen van damwanden. Ook sluiten we het Kanaalpad en de Kapperallee nog af voor verkeer.

Hinder door intrillen damwanden

In de periode van 22 maart tot en met 2 april worden er damwanden ingetrild en getrokken bij de voorsluis. Deze werkzaamheden zouden eigenlijk eerder plaatsvinden. Maar dit was niet mogelijk door de hoge waterstand.

De werkzaamheden voeren we uit dicht bij de Kapperallee. Daarom wordt het verkeer af en toe kort stilgelegd totdat de damwand een paar meter de grond in is getrild en valgevaar geweken is. We zetten verkeersregelaars in.

Afsluiting Kanaalpad

Van 22 maart tot en met 16 april sluiten we het Kanaalpad af voor al het verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers. Op het Kanaalpad komen er snelheidsbeperkende maatregelen.

Afsluiting Kapperallee

Van 12 tot en met 16 april sluiten we de Kapperallee ter hoogte van de sluis af voor al het verkeer. Ook hier nemen we snelheidsbeperkende maatregelen. Het shared space deel van de Kapperallee krijgt een nieuwe deklaag. Het shared space is het geasfalteerde deel op de bruggen en de uitkijkpunten. Shared space is een verkeerskundig begrip. Hierbij moeten voetgangers, fietsers en automobilisten samen de aanwezige ruimte delen. Er is geen scheiding aangebracht tussen de stoep en weg. Verkeersdeelnemers dwingen we hiermee op elkaar te letten.

Mocht het weer te slecht zijn om het werk uit te voeren, dan schuiven we het werk op naar de week van 19 tot en met 23 april.

Deel dit artikel