Stelkampsveld is een beschermd natuurgebied. Ook wel een Natura 2000-gebied genoemd. Hier komen nog veel zeldzame planten- en diersoorten voor. Helaas gaat het niet goed met de natuur in het gebied. Om de bijzondere natuur en biodiversiteit te behouden en versterken zijn maatregelen nodig. Van half november tot begin 2020 vindt de eerste fase van herstelwerkzaamheden plaats. De uitvoering van de volgende fase loopt door tot medio 2021.

Het resultaat is weerbaarder natuur. De oppervlakte en de kwaliteit van de vochtige graslanden en de heiden zijn straks toegenomen én de leefgebieden van zeldzame planten- en diersoorten zijn met elkaar verbonden.

Meer weten?

Nieuwsgierig naar de werkzaamheden in deze eerste fase, neem dan contact op met boswachter Doreen Rugers van Staatsbosbeheer: (06) 54 95 74 03 of achterhoekpubliek@staatsbosbeheer.nl. Ook is elke woensdag van 15 tot 17 uur een medewerker van Staatsbosbeheer of provincie in het gebied aanwezig voor het beantwoorden van vragen. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Gelderland, www.gelderland.nl/stelkampsveld.

Deel dit artikel