Wethouder Henk van Zeijts nodigt u van harte uit voor de digitale bewonersavonden over zonne- en windenergie. Hij vertelt hier in zijn eigen woorden, waarom het zo belangrijk is om het hier samen over te hebben. 

https://www.lochem.nl/laatste-nieuws/nieuwsbericht/gemeentenieuws/digitale-bewonersavonden-over-zonneparken-en-windmolens

“Het tegengaan van klimaatverandering vraagt veel van ons. In het nationale Klimaatakkoord hebben we daarover afspraken gemaakt. Zo moeten huizen en industrie minder energie verbruiken. We stappen over naar elektrisch rijden. Onze elektriciteit komt in de toekomst vooral van wind- en zonne-energie. Dat zijn tot nu toe de gangbaarste manieren om grote hoeveelheden schone energie op te wekken.

Droge, hete zomers

Gemeenten moeten ruimte zoeken voor het opwekken van energie met wind en zon op land. Natuurlijk komen er ook windmolens op zee en zonnepanelen op daken. Dat is echter niet genoeg. Als we genoeg schone energie willen opwekken, moeten we aan de bak. En niet alleen omdat de Rijksoverheid dat van ons vraagt. “Waarom hebben jullie niks gedaan tegen klimaatverandering?” Die vraag zouden onze kinderen en kleinkinderen niet aan ons moeten hoeven stellen. De gevolgen van klimaatverandering merken we nu al. Ook bij ons. Denk maar aan de droge, hete zomers van de afgelopen jaren. 

U heeft invloed

Er bestaat een vrees dat windmolens en zonneparken onze mooie gemeente zullen verpesten. Ik begrijp die vrees. Want wie bepaalt waar windmolens en zonneparken komen? Uiteindelijk gaat de gemeenteraad hierover, die door u is gekozen.

Wat wilt u aan ons kwijt over zonneparken en windmolens? Laat het ons weten tijdens de digitale bewonersavonden. Daar kunt u meepraten over de voorwaarden die wij als gemeente aan zonneparken en windmolens stellen. Op welke plekken willen we die hoe dan ook niet hebben? Hoe kan de buurt delen in de opbrengst? Hoe beschermen we landschap en natuur als ergens een windmolen of zonnepark komt? Als een plan bij de gemeente binnen komt, bekijken wij of dit voldoet aan de voorwaarden. Als dat zo is, start de normale procedure. Iedereen krijgt dan de gelegenheid om  bezwaar te maken of zienswijzen in te dienen.

Er is veel te bespreken. Want een windmolen of zonnepark is hoe dan ook een verandering in ons landschap. Daarom gaan we zorgvuldig, stap voor stap, te werk. Ik nodig u van harte uit om mee te doen.”

Henk van Zeijts, wethouder duurzaamheid

Deel dit artikel