Bent u ondernemer en heeft u of verwacht u betalingsproblemen om uw aanslag gemeentebelastingen tijdig te betalen, stuur dan een e-mail naar info@tribuut.nl. Geef in deze e-mail aan wie u bent en voor welke aanslag(en) u betalingsproblemen heeft. Geef in het kort aan wat het probleem is. Vergeet ook niet uw telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens te vermelden. Wilt u in het onderwerp ‘corona’ zetten? Dan kunnen wij uw verzoek met voorrang oppakken.

De afspraken die met Tribuut zijn gemaakt over uitstel van betaling staan op de website van Tribuut 

Procedure

Na ontvangst van uw e-mail aan info@tribuut.nl zal Tribuut (telefonisch) contact met u opnemen om uw situatie verder te bespreken. Zij gaan daarbij -samen met u- kijken welke (maatwerk)oplossing voor u/uw bedrijf noodzakelijk is.

Aan de hand van een vraag/antwoord gesprek moet duidelijk worden wat uw (on)mogelijkheden zijn om te gaan betalen. Op basis hiervan maken we afspraken met u ten aanzien van de openstaande aanslagen.

Een aantal vragen dat tijdens het gesprek aan bod komt is bijvoorbeeld:

  • mag uw bedrijf weer open en zo ja, bent u ook weer volledig open?
  • heeft u ook uitstel van betaling aangevraagd bij de belastingdienst?
  • heeft u verlaging van de huur aangevraagd en gekregen?
  • heeft u nog andere verplichtingen die uitgesteld van betaling zijn?
  • zijn er (nog andere) schulden en wat is de afbetaalverplichting?
  • kunt u al een inschatting maken van de jaaromzet ten opzichte van 2019 (percentage).
  • Heeft u een liquiditeitsprognose (tot eind 2020) beschikbaar?
  • voor zzp-ers: wat is het huidige inkomen, heeft u een partner, wat is de verwachting om weer aan opdrachten te komen.
  • Wat is uw (betalings)voorstel?

Soms vragen we u om extra informatie schriftelijk aan te leveren.

Tot 1 oktober 2020 is het rentepercentage nog tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Daarin volgen wij het beleid van de rijksoverheid.

Deel dit artikel