Een leven lang met plezier sporten en bewegen voor iedereen in onze gemeente. Veel organisaties dachten mee over manieren om dat mogelijk te maken. Dit leidde tot het Lochems Sport- en Beweegakkoord. Nu is het tijd om van wensen en ambities werkelijkheid te maken. En daar is uw hulp bij nodig!

Het Lochems Sport- en beweegakkoord is begin 2020 ondertekend. In grote lijn staat beschreven hoe iedereen een leven lang mee kan doen met sport en bewegen in onze gemeente. De volgende fase is het zoeken naar ideeën, die helpen om dit waar te maken.

Geld voor uw idee

De gemeente krijgt dit jaar 40.000 euro van het Rijk om acties en ideeën te ondersteunen. Inwoners, organisaties en ondernemers die zich samen willen inzetten voor sport en bewegen in de gemeente Lochem, kunnen hier aanspraak op maken. We gaan aan de slag vanuit vier thema’s: meedoen en ontmoeten, openbare ruimte, sportaanbieders en gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan het beter toegankelijk maken van sport en bewegen voor inwoners met een lichamelijke beperking. Of sport- en beweegplekken in uw wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Wij dagen u uit!

Wethouder Robert Bosch (Sport en bewegen): “Sport geeft energie, ontspant, is gezond, leuk en gezellig. Het is geweldig dat veel verenigingen en organisaties, ondernemers en inwoners zich hier met het Sport- en beweegakkoord aan verbinden in onze gemeente. Wij dagen iedereen in de gemeente Lochem uit om met een plan te komen!”

Hulp nodig?

Een kerngroep bekijkt of uw activiteit of project aansluit op de thema’s en ambities in het Sport- en beweegakkoord. Hulp nodig? Per thema is er een contactpersoon die u verder kan helpen. Het is bijvoorbeeld ook belangrijk dat u nadenkt over hoe het project gerealiseerd kan worden. Ook moet duidelijk zijn wat het doel is van het project en voor wie het is bedoeld. Voor alle criteria kijkt u op www.lochem.nl/sportakkoord.

Dien uw plan in

Dien uiterlijk 15 oktober een aanvraag in met een beschrijving van de activiteit of het project. Sluit in uw plan aan op het Sport- en beweegakkoord. Alle voorwaarden en het aanvraagformulier vindt u op www.lochem.nl/sportakkoord.

Deel dit artikel