De kern Laren groeit. Het afgelopen schooljaar kwamen er meer basisschoolleerlingen bij dan was voorzien. Het is bovendien de bedoeling dat er 120 nieuwe huizen bijkomen in Laren voor 2030. Daarom is aanpassing van de plannen voor het nieuwe schoolgebouw aan de Verwoldseweg nodig. Waarschijnlijk kunnen de scholen halverwege 2024 in het nieuwe gebouw. 

Het college van burgemeester en wethouders van Lochem brengt de gemeenteraad op de hoogte, dat de komst van het nieuwe schoolgebouw in Laren langer duurt. Op 7 september 2020 stelde de gemeenteraad van Lochem een krediet beschikbaar van 7,8 miljoen euro voor de nieuwbouw en de nieuwe inrichting van de buitenruimte. De schoolbesturen gaven daarna opdracht aan de architect en andere adviseurs om een ontwerp te maken. Dit werk is echter vrij snel stilgelegd.

Het aantal te verwachten leerlingen is hoger in vergelijking tot de prognose

De scholen meldden dat de instroom van leerlingen per 1 oktober 2020 hoger was, dan volgens de leerlingenprognose uit 2019. Gemeente en schoolbesturen besloten daarop om de leerlingenprognose tussentijds te laten actualiseren. De prognose voor 2022 gaat van 327 naar 373 leerlingen: een plus van 46 leerlingen. Voor 2032 is de prognose 393 leerlingen. Een plus van 66 leerlingen. Deze prognose houdt rekening met de mogelijke bouw van 120 nieuwe woningen in Laren in 2030. In december 2020 besloten de gemeenten in de Cleantech Regio tot een hoger aantal nieuw te bouwen woningen tot en met 2030.

Gemeente en schoolbesturen maakten afspraken over uitgangspunten vervolg

De schoolbesturen onderzoeken wat de toename van leerlingen betekent voor de eisen aan het gebouw. Zij gaan daarbij uit van 393 leerlingen in een nieuw schoolgebouw. Hiervoor is ongeveer 2.800 m2 ruimte nodig. Zij brengen onderwijskwaliteit en gezamenlijk gebruik van ruimten opnieuw bij elkaar in het Programma van Eisen (PVE). Zij krijgen van de gemeente de opdracht mee om opnieuw te zoeken naar mogelijkheden om kosten te besparen. En om te bekijken hoe het nieuwe gebouw flexibel kan inspelen op wisselende leerlingaantallen.

Schoolbesturen onderzoeken de gevolgen voor hun nieuwe gebouw

De schoolbesturen komen in de loop van juli met een nieuw voorstel voor gezamenlijk gebruik van ruimten. Hiervoor is ook een bijstelling van het budget nodig, op het kostenniveau 2021. Daarna stellen schoolbesturen en gemeente het aangepaste voorstel met bijbehorend budget, vast. Later komt het college met een voorstel aan de raad over een aanvullend budget voor het nieuwe schoolgebouw in Laren.

 

Deel dit artikel