Waterschap Rijn en IJssel roept mensen en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Wees bewust van wat je met het afvalwater wegspoelt in je huis, bedrijf of via de straatkolk.

Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren. Dit is uiteindelijk schadelijk voor planten en dieren in beken en sloten.

Zuiveringsproces

Gemeenten zamelen het afvalwater in en Waterschap Rijn en IJssel maakt het vervolgens schoon. Daarvoor heeft het waterschap meerdere Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In deze RWZI’s maken bacteriën het rioolwater zo schoon dat het zonder problemen weer geloosd kan worden in beken en rivieren. Om dit te kunnen doen moeten de bacteriën zich fijn voelen. De bacteriën zijn gevoelig voor temperatuur en ook voor schadelijke stoffen die niet in het rioolwater thuishoren. We roepen dan ook met klem op: Ga bewust met je afvalwater om en voorkom lozing van schadelijke stoffen.

Deel dit artikel