Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Concept Regionale Energiestrategie (RES). In de Concept RES staat waar, waarom en hoe we in onze regio energie kunnen opwekken met windmolens en zonneparken. In maart 2020 was de Concept RES klaar.

De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het niet mogelijk om het gesprek op persoonlijke en interactieve manier aan te gaan. Daarom is besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus gaat de regio weer verder met het werk aan de RES. Met hulp van digitale middelen in combinatie met bijeenkomsten kunnen mensen meepraten, -denken en -doen.

Reacties ophalen op de Concept RES

Alle gemeenten bieden u de mogelijkheid om een reactie te geven, zowel tijdens bijeenkomsten, als via het digitaal RES-platform en per post. De gesprekken en (digitale) bijeenkomsten zijn van 1 augustus tot begin 2021. De gemeente Lochem heeft besloten om hiermee te wachten tot na de zomervakanties. De bijeenkomsten zijn bedoeld om reacties op te halen op de Concept RES. Alle reacties worden verwerkt en waar mogelijk meegenomen in de definitieve RES. Via www.cleantechregio/res/ komt u op het digitaal RES-platform. Hier vindt u de Concept RES. Ook staan hier binnenkort alle data en mogelijkheden om mee te praten over de Concept RES in uw gemeente.

Een duurzame samenleving in een duurzaam landschap

Vlak voor 1 juli 2021 zullen de zeven gemeenteraden in onze regio de definitieve RES vaststellen: het stappenplan waarmee we in onze regio de overgang maken naar schone energie. De definitieve RES is gericht op de productie van duurzame energie door zon en wind. Dat gaat impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Onze regio is een heel mooi stukje Nederland, waar we voorzichtig mee om willen en moeten gaan.

De definitieve RES bieden we op 1 juli 2021 aan, aan het Rijk. Samen met de definitieve energiestrategie√ęn van de andere 29 energieregio‚Äôs, moet dat leiden tot bijna de helft minder CO2-uitstoot in 2030. Iedere twee jaar wordt de Regionale Energiestrategie opnieuw bekeken, tegen het licht van de laatste technische ontwikkelingen en maatschappelijke inzichten.

Wij zijn de Cleantech Regio

De Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, ondernemers en onderwijs in onze regio. Voor de RES wordt in de Cleantech Regio samengewerkt door de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energiestrategie West-Overijssel.

Digitaal RES-platform

U vindt de Cleantech Regio Concept RES en alle informatie over de totstandkoming van de RES op het digitaal RES-platform via www.cleantechregio.nl/res.

 

Deel dit artikel