Elk jaar bruist onze gemeente van de evenementen, groot en klein. Het succes van een evenement staat of valt ook met een goede organisatie en veilig verloop. Dit wordt voorbereid met een evenementenvergunning. De gemeente besloot de organisatoren uit te nodigen om hen te informeren over alles wat er komt kijken bij een evenement.

De netwerkborrel werd al zeer positief ervaren. foto Erik Nijkamp.

Van idee tot aanvraag

De bijeenkomst was in de tent van het muziekevenement BullRock in Laren. Circa 40 organisatoren van evenementen gingen op de uitnodiging in. Het ging om organisatoren die bedrijfsmatig evenementen organiseren, maar ook om verenigingen en particulieren.

Markplaats

De aanwezigen kregen uitleg van de medewerkers die de aanvragen beoordelen, konden elkaar een vraag stellen of elkaar een aanbod doen op een marktplaats en ze konden luisteren naar de ervaringen van Ronnie Degen, de motor achter veel grote evenementen. Het initiatief werd gewaardeerd. Als gemeente denken we na over een vervolg.

Aanvragen evenementen 2020

2020 is een jaar waar veel georganiseerd gaat worden. Wilt u uw evenement al aanmelden voor onze evenementenkalender? De hulpdiensten weten graag tijdig wat er georganiseerd gaat worden zodat ook zij kunnen plannen. Aanvragen voor grote evenementen ontvangen wij graag minimaal 12 weken voorafgaande. Wees in 2020 op tijd!

Wist u dat?

  • Het raadzaam is om contact met ons op te nemen, als u een idee heeft voor een evenement? Wij kunnen u dan tijdig laten weten of een vergunning nodig is.
  • Er jaarlijks 280 aanvragen voor een evenementenvergunning zijn?
  • U op internet een handig evenementenhandboek kunt inzien? www.evenementenhandboek.nl
  • Elke evenementenvergunning maatwerk is, en wij graag meedenken?
  • We rondom evenementen veel samenwerken met de Veiligheidsregio?
  • U uw aanvraag online kunt doen op www.lochem.nl. En dat u uw aanvraag tussentijds lokaal kunt opslaan? Om op een later moment voor indienen nog informatie te kunnen toevoegen?
 
    Deel dit artikel