De gemeenteraad stemde op 5 juli unaniem in met het voorstel om een vervolg te geven aan de plannen voor de herinrichting van de binnenstad. Het raadsvoorstel bestond uit twee onderdelen. Het ontwerp voor de Julianaweg en Molenpoort is goedgekeurd en de gemeente kan starten met het ontwerpen van de Markt. Dit alles past in de ambitie van de gemeente om de binnenstad van Lochem een aantrekkelijke plek te maken.

Het idee is om de Julianaweg als omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt van de historische grachten van Lochem. De aanleg van de Julianaweg wordt zodanig dat te hard rijden niet meer mogelijk is. Ook de Noorderwal nemen we hierin mee en krijgt het karakter van een verblijfs-/wandelgebied. Waarin de auto alleen te gast is en de fietser en wandelaar de hoofdgebruikers zijn.

Molenpoort krijgt betere entree

Daarnaast moet de Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in de stad. Deze poorten pakken we later nog aan. De gemeente gaat in een volgende fase aan de slag met meer details in het ontwerp. Bijvoorbeeld als het gaat om zitmeubilair. En gaat daarna richting uitvoering in het eerste kwartaal van 2022.

Ontwerpvarianten Markt

Ook de Markt in Lochem richten we opnieuw in. Er komt meer eenheid in de drie deelruimtes (grote markt, kleine markt en het gedeelte ten noorden van de kerk). De beleving van de binnenstad versterken we door het historische karakter te ondersteunen.

Om hier te komen werkt de gemeente een aantal ontwerpvarianten uit voor de Markt. Deze varianten zijn gemaakt op basis van wensen die eerder door inwoners en organisaties zijn ingebracht. Dit najaar presenteren we de schetsen. En wordt aan inwoners en organisaties om reactie gevraagd. Daarop maakt de gemeente een definitief ontwerp die naar verwachting eind 2021 gereed is. Meer weten over de plannen in de binnenstad? Houd www.lochem.nl/binnenstad in de gaten!

Deel dit artikel