In februari heeft u de WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen ontvangen van Tribuut. Heeft u geen automatische incasso, dan heeft u tot en met 31 maart 2021 om het bedrag over te maken aan Tribuut.

Op www.tribuut.nl kunt u in uw persoonlijke MijnTribuut ook snel en gemakkelijk via iDEAL betalen of overstappen op automatische incasso. Is uw belastingaanslag lager dan € 50,- of hoger dan € 10.000,-? Deze betaalt u, eventueel automatisch, in één keer. Andere bedragen kunt u in maximaal tien termijnen betalen. 

Betaalt u niet op tijd? 

Als u vooraf geen uitstel van betaling heeft gekregen en u betaalt niet op tijd, dan krijgt u een aanmaning. Hieraan zijn kosten verbonden. Betaalt u ook hierna niet (volledig), dan ontvangt u een dwangbevel. Ook hieraan zijn extra kosten verbonden. Hoe hoger het te betalen bedrag, des te hoger de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) financiële problemen? Bespreek uw situatie met Tribuut. 

Mogelijke kwijtschelding 

U kunt misschien in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen als u een bijstandsuitkering of ander minimuminkomen en weinig tot geen spaartegoeden heeft. In dat geval hoeft u een aantal belastingen niet te betalen. 

Meer informatie 

Meer informatie over betalen, kwijtschelding en bezwaar maken vindt u op www.tribuut.nl. Telefonisch is Tribuut bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08.30-17.00 uur en op vrijdag van 08.30-12.30 uur via (055) 580 22 22.

Deel dit artikel