Op vier plekken zaaien we de bermen in met een bloemrijk kruidenmengsel. Inwoners tipten ons over die bermen. Ze dienen als proefvlakken en kunnen een zo voorbeeld zijn voor meer bermen.

U vindt de ingezaaide bermen bij kantorenpark Stijgoord in Lochem, de Dennendijk in Laren, een perceel in de hoek van de Eefdse Enkweg/Teenkweg in Eefde en een perceel bij de rotonde bij de Vordenseweg in Lochem. We hebben brede bermen ingezaaid op zonnige plekken. Daar komen zaden het beste op en is de meeste kans dat ze zich ontwikkelen tot een kruiden- en bloemrijke berm.

We verschralen de bermen

We beheren onze bermen ecologisch door te verschralen. Bloemen-, kruiden- en grassoorten die goed gedijen in een voedselarme omgeving krijgen zo meer ruimte. Verschralen betekent dat we de bermen een of twee keer per jaar maaien. We voeren het maaisel af. Dat doen we ook met de bermen die we nu inzaaien.

Maai de berm niet!

De gemeentelijke bermen zijn niet uw eigendom. Wij maaien onze bermen zelf op het juiste moment. Dan kan elke berm uitgroeien tot een mooie levendige kruidenberm. Goed voor de natuur. In die bermen leven bijvoorbeeld natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Zo bestrijden we de rups op een natuurlijke manier.

Deel dit artikel