Met ingang van dit jaar is de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) veranderd. Gemeenten zijn nu verplicht om actief hulp aan te bieden aan inwoners met een betalingsachterstand. Het doel is om al vroeg betalingsproblemen in beeld te hebben en hulp aan te bieden zodat grotere betalingsachterstanden en schulden voorkomen kunnen worden.

De gemeente Lochem is een samenwerking aangegaan met verschillende verhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars op het gebied van betalingsachterstanden. Bepaalde rekeningen kunnen namelijk niet blijven liggen, zoals bijvoorbeeld de energierekening of de betaling van de huur. Gebeurt dit toch, dan kunnen snel grotere schulden ontstaan.

Ontvangen wij signalen van betalingsachterstanden? Dan komen wij graag zo snel mogelijk in contact met de inwoner. De consulenten vroegsignalering van ’t Baken sturen een brief of gaan op huisbezoek om hulp aan te bieden. Inwoners kunnen deze hulp accepteren of weigeren. Als iemand geen hulp wil, dan respecteren wij dat en wordt er geen dossier gemaakt.

Meer informatie

’t Baken werkt nauw samen met het Budgetadvies centrum, de Stadsbank en het ROZ om inwoners met financiële problemen te helpen. Meer informatie is te vinden op onze website: www.bakenlochem.nl/geld/schulden. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen om een afspraak te maken.

Deel dit artikel