De gemeente Lochem is een subsidiewijzer gestart. In de subsidiewijzer staan alle subsidies en leningen die u bij de gemeente of bij ’t Baken kunt aanvragen. Wethouder Henk van Zeijts is blij met de nieuwe tool die de dienstverlening voor onze inwoners verbetert.

Waarom deze subsidiewijzer?

Henk van Zeijts: “Uit onderzoek van de Rekenkamer bleek dat inwoners onze subsidies niet goed kunnen vinden. Nu hebben we alle subsidies op één pagina bij elkaar gezet. Daarmee kunnen inwoners voortaan subsidies snel vinden.”

Wat staat er zoal op?

“In de subsidiewijzer staat bijvoorbeeld de subsidie voor incidentele culturele activiteiten. Dat is een subsidie voor bijvoorbeeld een festival of een cultureel project of evenement. Een ander voorbeeld zijn de subsidies voor energiebesparende maatregelen.”

Wat houdt het subsidiebeleid van de gemeente in?

“Wij geven subsidie aan activiteiten en investeringen die bijdragen aan de doelen van de gemeente. Bijvoorbeeld de subsidie voor een culturele activiteit. We vinden het belangrijk dat inwoners elkaar tijdens zo’n activiteit kunnen ontmoeten. Het maakt dat Lochem een aantrekkelijke gemeente is om te wonen of te recreëren. Leningen op het gebied van duurzaamheid passen weer bij de klimaatdoelen die wij als gemeente nastreven. In het najaar komen er weer subsidiemogelijkheden voor natuur en landschap en die komen ook op de subsidiewijzer te staan.”

Hoe vindt u de subsidiewijzer?

De subsidiewijzer is te vinden op www.lochem.nl/subsidiewijzer.

Deel dit artikel