21 december

Dat uw adres klopt in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk. Voor uzelf en voor de overheid. Als gemeente onderhouden we de BRP. Alle overheidsdiensten maken gebruik van de BRP: Van onderwijs tot zorg en van politie en brandweer tot de Belastingdienst; overal speelt uw adres een belangrijke rol.

Landelijke Aanpak Adreskwaliteit

Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking kunnen overheidsdiensten hun gegevens over de bewoning van een adres met elkaar delen. Bij vermoedens van een adresfraude volgt een onderzoek. Adresfraude betekent vaak misbruik van toeslagen of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

Adresonderzoek

Zo’n adresonderzoek kan betekenen dat de gemeente op huisbezoek komt. Het onderzoek voldoet aan de regels voor privacybescherming en de onderzoekers kunnen zich legitimeren. Het kán dus gebeuren dat uw adres wordt onderzocht. Er is niet altijd sprake van fraude. Vaak gaat het om een misverstand of een vergeten verhuismelding. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de BRP-registratie moet worden aangepast, dan meldt de gemeente dat aan de bewoners. Bij voldoende bewijs dat de registratie niet klopt, dan moet de gemeente die aanpassen. Indien nodig, zonder dat betrokkenen daarmee akkoord gaan. Dat kan gevolgen hebben voor toelagen, uitkeringen en andere regelingen.

Iedereen is zelf verantwoordelijk

Iedereen is volgens de wet zelf verantwoordelijk voor een kloppende registratie in de BRP. Wie verhuist moet dat melden aan de gemeente. Controleer zelf of u goed staat geregistreerd op MijnOverheid.nl, door in te loggen met uw DigiD. Correcties  kunt u doorgeven aan uw gemeente. Bent u slachtoffer van adresmisbruik? Vraag dan om een adresonderzoek!

Meer informatie

Vragen over het adresonderzoek of  huisbezoek? Neem dan contact op met de afdeling Publiekscontacten, telefoon (0573) 28 92 22.

 

 

 

Deel dit artikel