Tot en met 2030 moeten er 104.000 woningen bijkomen in Gelderland. Woensdag 9 maart plaatsten minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Peter Kerris en de gemeentelijke bestuurders hun handtekening onder zes woondeals: Regio Foodvalley, Achterhoek, Stedendriehoek, Groene Metropoolregio, Noord-Veluwe en Rivierenland. Gemeente Lochem behoort tot de regio Stedendriehoek.

minister en bestuurders bij poster over de woondeal.
Minister Hugo de Jonge ondertekende samen met de gedeputeerde en gemeentelijke bestuurders de woondeal. Links naast de minister staat wethouder Marja Eggink.

Namens gemeente Lochem ondertekende wethouder Marja Eggink de woondeal: “In Lochem willen we tot en met 2030, 1.300 woningen bouwen. Afgestemd op de behoefte in de kernen, willen we zoveel mogelijk bouwen in alle kernen. Zo krijgen starters en doorstromers weer een kans op een betaalbare woning.” In de kernvisies Wonen van de gemeente Lochem, staat per kern het aantal en type woningen beschreven en de locaties die we daarvoor op het oog hebben.

Meer informatie

Op onze website vindt u de kernvisies Wonen en leest u meer over de regionale woondeals.

Deel dit artikel