Er worden wegwerkzaamheden aan de Ooldselaan in Laren uitgevoerd. Zo wordt onder andere het wegdek vernieuwd en de weg wordt gereconstrueerd. Dit gebeurt in twee fasen. Tijdens de werkzaamheden wordt de weg geheel of gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer.

Fase 1

Van maandag 30 september tot en met maandag 21 oktober 2019 is de Ooldselaan afgesloten tussen de Wittendijk en Wikkemaatsweg. De T-splitsing Ooldselaan-Wittendijk wordt aangepast. Tevens wordt er een chicane aangebracht tussen de Wittendijk en de Wikkemaatsweg.

Fase 2

Van maandag 21 oktober tot en met vrijdag 29 november is de Ooldselaan/Looweg tussen Deventerweg en Peppeldijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Het wegdek wordt deels afgefreesd en volledig vernieuwd. Er worden plateaus en wegversmallingen gerealiseerd en er wordt bermbeton aangebracht. Tenslotte wordt het straatwerk op de nieuwe asfaltlaag aangesloten.

Percelen aanwonenden

Aanliggende percelen zijn, met uitzondering van enkele dagen, met enige hinder bereikbaar. Aanwonenden hebben hierover inmiddels een brief ontvangen van Dostal Wegenbouw die de werkzaamheden in opdracht van ons uitvoert.

Wegomleidingen

Het verkeer wordt omgeleid. Dit wordt ter plaatse met borden aangegeven.

 

Deel dit artikel