Alle bewoners van onze gemeente kunnen hun mening geven over de ontwikkeling van zonneparken tot nu toe. Dit is onderdeel van een onderzoek van de gemeente. Het  onderzoek is bedoeld om het bestaande beleid aan te scherpen.

In 2018 heeft de gemeenteraad afgesproken onder welke voorwaarden zonneparken aangelegd mogen worden. Een van de afspraken was, dat er een evaluatie zou plaatsvinden als er voor 100 hectare zonnepark een vergunning is verleend. Dat aantal komt nu in zicht.

Stand van zaken zonneparken gemeente Lochem, mei 2020
1. ArmhoedeAangelegd15 haTP Solar
2. GoorsewegVergund, SDE toegekend15,3 haKronos
3. RengerswegVergund, SDE toegekend8,9 haKronos
4. BerkelweideVergund, SDE toegekend9,5 haTP Solar
5. AfleidingskanaalVergund, SDE  toegekend12,3 haIX Zon
6. BekenschotAanvraag ingediend16 haTP Solar
7. AmpsenAanvraag ingediend10 haKronos
TOTAAL 87 ha 

Uw mening telt

Bewoners kunnen meedoen aan het onderzoek door antwoord te geven op de volgende vraag:
“Wat vindt u goed gaan en wat kan volgens u beter met betrekking tot de aanleg van zonneparken in de gemeente Lochem?”

Wilt u reageren? Stuur uw antwoord  VOOR 21 juli naar zonneenergie@kwinkgroep.nl. Reageert u liever per post, stuur uw reactie dan naar: KWINK Groep, Nassaulaan 1
2514 JS Den Haag, onder vermelding van zonne-energie Lochem. Alle reacties blijven vertrouwelijk.

Meer informatie: Het bestaande beleid over zonneparken (pdf, 652 KB)  van de gemeente Lochem.

Hoe vindt het onderzoek plaats?

De evaluatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers van KWINK groep en Bureau 7TIEN. Zij voeren onder meer gesprekken met betrokkenen. Ook verzamelen ze alle reacties van inwoners die binnenkomen via de oproep om uw mening te geven. De onderzoekers bekijken daarnaast alle documenten die in het bezit zijn van de gemeente.

Onder welke voorwaarden mag een zonnepark aangelegd worden?

De voorwaarden die in het beleid staan, gaan bijvoorbeeld over de grootte van de parken. De gemeente bekijkt ook hoe de initiatiefnemer het park in het landschap wil aanleggen. Daarnaast moeten de initiatiefnemers van een zonnepark omwonenden goed informeren en betrekken bij de aanleg.

Zonne-energie nodig in overgang naar schone energie in onze gemeente

Er zullen in de toekomst meer zonneparken verschijnen in ons landschap. Dit is nodig om te zorgen dat we net zoveel schone energie opwekken als we verbruiken. In de Regionale Energiestrategie maken gemeenten van de Cleantech Regio hier een stappenplan voor.

Deel dit artikel